Privacy Verklaring 

Avia TC, waarvan de zetel gevestigd is Drakenhoflaan 14, 2100 Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens Avia TC vzw: 

www.aviatc.be 
Drakenhoflaan 14
2100 Deurne
+32 494 56 98 48

Ivo Vandergeeten is als voorzitter de Functionaris Gegevensbescherming van Avia TC vzw. Hij is te bereiken via: albatros.ivo@telenet.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Je persoonsgegevens worden door Avia TC verwerkt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Bankrekeningnummer 
- Foto’s voor onze website en FaceBook pagina
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of club heeft niet de intentie gegevens te verzamelen en te gebruiken over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@aviatc.be  dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Avia TC vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen en registreren van betalingen van lidgelden en/of activiteiten 
- Verzenden van nieuwsbrieven en/of mails mbt activiteiten op de club
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen binnen onze club 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Onze club bekend te maken via onze website of Facebook pagina 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Avia TC vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Avia TC vzw verstrekt uitsluitend aan derden (zoals Tennis Vlaanderen) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, alsook het publiceren van foto’s op onze website of Face Book pagina. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@aviatc.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Avia TC vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Avia TC vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Avia TC vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met support@aviatc.be

Privégegevens van de leden mogen niet zomaar doorgegeven worden aan derden, het maken en publiceren van foto's gebeurt met toestemming van leden,...

Wet op de privacy

Recht op afbeelding

U bevindt zich hier: Start Privacy